top of page
“Preschool is an international, multicultural, English speaking preschool”

Meistä

Daycare Daisy on kansainvälinen, monikulttuurinen, englanninkielinen päiväkoti.

 

Tarjoamme lapselle turvallisen ja positiivisen ympäristön oppimiselle. Tarjoamme laadukasta päivähoitoa ja päivän rutiinit yhdistettynä lasten innostukseen ja ideoihin ja kiireettömään ilmapiiriin.

 

Uskomme että päivähoito ja esiopetus kulkevat käsi kädessä. Oppiminen tapahtuu leikin kautta ja yhdessä tekemällä. Tuemme lasten osallisuutta ja oppiminen tapahtuu lasten omien kiinnostuksen kohteiden kautta. Yhteistyö vanhempien kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

 

Päiväkotimme seuraa turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa:

Aluksi

Englantia opettelemme leikkien, laulaen, riimitellen ja tuemme lapsen oppimista omalla tasollaan ja autamme ymmärtämistä tarvittaessa kuvien ja eleiden avulla. Henkilökuntamme puhuu lapsille englantia, mutta ymmärrämme lasta, hänen puhuessaan äidinkieltään, mikäli mahdollista.  

 

Koemme tärkeäksi, että lapsi osaa omaa äidinkieltään ennen uuden kielen opettelua. Siksi otamme vasta 3v täyttäneitä lapsia. Äidinkieli antaa lapselle välineen ajatteluun, tunteiden tunnistamiseen ja uuden oppimiseen. Uusi kieli on rikkaus oman äidinkielen taidon päälle. Yhteistyössä vanhempien kanssa voimme antaa nämä molemmat taidot lapselle turvallisesti. Kotona kehitetään lapsen omaa äidinkieltä, sanavarastoa ja tunnekieltä, lapsen kanssa keskustelemalla, aikaa viettämällä ja lukemalla. Daisyssä rikastamme sanavarastoa englannilla, ja jonkin verran myös suomella, annamme maistiaisia kansainvälisestä kommunikoinnista, opetamme arvostamaan erilaisuutta, eri kansalaisuuksia ja kieliä, sekä erilaisia tapoja opetella ja oppia asioita.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmamme noudattavat päivähoidosta ja esiopetuksesta annettuja lakeja ja asetuksia- sekä valtakunnallisia, että kunnan opetussuunnitelmia. Esiopetus on Turun kaupungin ostopalveluna tuottamaa ja siten ilmaista perheille. Esiopetus tapahtuu meillä täysin englanniksi, tähdäten lapsen jatkoon kansainvälisessä koulussa. Mikäli haluatte lapsen jatkavan suomenkielisessä koulussa tai ns. kieliluokalla, kannattaa olla yhteydessä esikouluopettajaamme, ennen päätöstä hakea esiopetuspaikkaa Daisystä. 

 

Yhteistyö vanhempien kanssa on meille ensiarvoisen tärkeää. Teemme yhteistyötä vanhempainilloissa, vanhempaintapaamisissa ja päivittäisissä kohtaamisissa.  Vanhempainilloissa käytämme pääosin englantia.  

bottom of page