top of page

Hoitopaikan hakeminen

Ota yhteyttä suoraan Daycare Daisyyn, päiväkotipaikkaa miettiessäsi. Neuvomme hakuasioissa mielellämme. Samalla saamme keskusteltua perheen ja lasten yksilöllisistä toiveista ja tarpeista. 

 

Daisy toimii kahdessa toimipisteessä. Näissä toimivat eri-ikäisten lasten ryhmät seuraavasti;

Ylioppilaskylä 3-5 vuotiaat lapset.

Varissuo; esikoulu ja näiden lasten sisarukset niiltä osin kuin tilaa on. Eskoulu on Turun kaupungin järjestämää, ja tarkoitettu vain esikouluikäisille lapsille.

Valitettavasti emme päivän mittaan pysty palvelemaan uusia perheitä paikan päällä ilman etukäteen tehtyä ajanvarausta. Henkilökunnan aika on varattu lasten kanssa työskentelyyn.

Päivähoitopaikkaa palvelusetelillä haetaan sähköisesti Turun kaupungin päivähoitohakemuksella, viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on n. kaksi viikkoa.

Emme pysty kuitenkaan takaamaan kaikille hakijoille paikkaa

Daycare Daisystä, joten täytäthän hakemukseen myös

aina muu mahdollinen päivähoitopaikka.  

Täytä hakemus täältä:

                                        

Turun Kaupungin palveluohjaus auttaa päivähoitohakemukseen ja palvelusetelihakeukseen liittyvissä kysymyksissäö Sekä muiden päivähoitopaikkojen ja -muotojen informoimisessa päivähoidon asiakkaille.

p. +3582 262 5610

Ilmoittautuminen esikouluun

Daycare Daisy tarjoaa englanninkielistä esiopetusta. Esiopetus on Turun kaupungin järjestämä lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Maksuttoman esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä.

Esiopetuksessa noudatetaan Turun kaupungin esiopetussuunnitelmaa

Hakiessasi suomenkieliseen esiopetuksen valitse lähialueella oleva esiopetusyksikkö.

Jos olette suunnitelleet lapsen jatkavan Turun Kansainvälisesssä koulussa, Daycare Daisyn esiopetus on lapselle hyvä vaihtoehto. Ilmoittautuminen esiopetukseemme tapahtuu sähköisesti Turku.fi sivuilla yllä olevan linkin kautta.

Hoitopaikan irtisanominen

* Hoitopaikka tulee irtisanoa yhtä kalenterikuukautta ennen hoitotarpeen päättymistä. Irtisanominen tehdään kirjallisesti päiväkotiin.

bottom of page