top of page

Päivähoitomaksut

Turun kaupunki on vuonna 2010 ottanut palvelusetelin käyttöön lasten päivähoidossa. Hakemus palvelusetelistä tehdään Turun kaupungille ja se on tulosidonnainen, eli vanhemmille tulevan maksun summa määräytyy perheen tulojen perusteella.

Hakemus tehdään sähköisesti:   

Palvelusetelihakemus tehdään 4kk ennen päivähoidon alkamista.

Hoitopaikkamaksu perheelle määräytyy palvelun tarpeen ja palvelusetelin suuruuden mukaan:

kokonaishoitopaikkamaksu - palvelusetelin arvo

Loma-ajanmaksut

Loma-ajalta maksetaan täysi päivähoitomaksu, paitsi kesälomakuukausilta (kesä-elokuu), jolloin lapsi on ollut koko kuukauden poissa etukäteen ilmoitettuna, päiväkodin kyselyn mukaisesti. Näiltä kuukausilta maksu puolittuu.

 

Daycare Daisy on suljettuna heinäkuun. Tarvittaessa tilapäishoitopaikkana toimii suomenkielinen päiväkoti Karusellimaa Nättinummessa.

Hoitopaikan irtisanominen

* Hoitopaikka tulee irtisanoa yhtä kalenterikuukautta ennen hoitotarpeen päättymistä. Irtisanominen tehdään kirjallisesti päiväkotiin.

bottom of page